2020-04-16

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 2020 r.

 

                                                                                                              Skołyszyn, 16.04.2020 r.

OA.k.0050.9.2020

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w  2020 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Skołyszyn informuje zainteresowanych mieszkańców, iż do  dnia  30 kwietnia 2020 roku prowadzony jest w tut. Urzędzie nabór wniosków na  ww.  zadanie.

Zgłoszenia w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest można dokonać pocztą tradycyjną, za  pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP oraz  poprzez pocztę elektroniczną na adres gmina@skolyszyn.pl. Ponadto, w budynku Urzędu Gminy Skołyszyn znajduje się również skrzynka podawcza, do której można złożyć wniosek.

Gmina Skołyszyn zamierza ubiegać się o dotację na zadania z zakresu usuwania azbestu, jednak jego odbiór od wnioskodawców będzie realizowany tylko w przypadku wpływu odpowiedniej ilości wniosków w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje możliwe są do uzyskania telefonicznie pod nr tel.: 13 4491734, w  godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 730 – 1700, we wtorki, środy, czwartki w godzinach 730 – 1530, w piątki w godzinach 730-1400.

 

Załączniki

  Wniosek o usunięci...kołyszyn.doc 50,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o usunięci...kołyszyn.pdf 532,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się