Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, dz. nr: 230/1 - Sławęcin
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka
ewidencyjna numer: 230/1 o pow. 1,3315 ha, położonej na terenie
wsi Sławęcin
18.01.2021 więcej
Sprzedaż nier. zabudowanej, dz. 260/3 na terenie wsi Skołyszyn
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka
ewidencyjna numer: 260/3 o pow. 0,0881 ha, położonej na terenie
wsi Skołyszyn
18.01.2021 więcej
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz. 1818 - Święcany
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka
ewidencyjna numer: 1818 o pow. 0,5529 ha, położonej na terenie
wsi Święcany
18.01.2021 więcej
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 409/3 o pow. 0,2358 ha, 409/6 o pow. 0,1046 ha oraz 409/8 o pow. 0,0548 na terenie wsi Skołyszyn
oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 409/3 o pow. 0,2358
ha, 409/6 o pow. 0,1046 ha oraz 409/8 o pow. 0,0548 ha o
łącznej pow. 0,3952 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn
18.01.2021 więcej
Sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu Renault Trafic - ponowne ogłoszenie
Sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu Renault
Trafic
13.01.2021 więcej
Informacja Wójta Gminy Skołyszyn o wyniku II przetargu
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako dz.
255 w Lipnicy Górnej.
02.12.2020 więcej
Informacja Wójta Gminy Skołyszyn o wyniku II przetargu
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz.
260/3 w Skołyszynie.
02.12.2020 więcej
Informacja Wójta Gminy Skołyszyn o wyniku I przetargu
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. 1818
w Święcanach.
02.12.2020 więcej
Informacja o sposobie rozstrzygniecia skargi
na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
01.12.2020 więcej
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej jako działki nr 409/3, 409/6 i 409/8 w Skołyszynie
01.12.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się