Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sesja Rady Gminy - 1 marca 2021 godz. 14:00
XXXVI Sesja Rady Gminy - 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz.
14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w
Skołyszynie.
22.02.2021 więcej
XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 27 stycznia 2021 r. - godz. 08:30
XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy na dzień 27 stycznia 2021
r. (środa) o godz. 830 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i
Czytelnictwa.
22.01.2021 więcej
Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2020 r. - godz. 9:00
XXXIII Sesja Rady Gminy na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o
godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w
Skołyszynie.
18.12.2020 więcej
Sesja Rady Gminy 15 grudnia 2020 r. - godz. 14:30
Sesja Rady Gminy na dzień 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz.
1430 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
09.12.2020 więcej
Sesja Rady Gminy 8 października 2020 r. - godz. 14:00
XXX Sesję Rady Gminy na dzień 8 października 2020 r.
(czwartek) o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i
Czytelnictwa w Skołyszynie.
01.10.2020 więcej
Sesja Rady Gminy 8 września 2020 r. - godz. 14:00
Sesję Rady Gminy na dzień 8 września 2020 r. (wtorek) o godz.
14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w
Skołyszynie.
02.09.2020 więcej
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 11 sierpnia 2020 r. - godz. 14:00
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 11 sierpnia 2020 r. - godz. 14:00
07.08.2020 więcej
Sesja Rady Gminy 25 czerwca 2020 r. - godz. 14:00
Sesja Rady Gminy 25 czerwca 2020 r. - godz. 14:00
16.06.2020 więcej
Sesja Rady Gminy 12 maja 2020 roku o godz. 14:00
Sesja Rady Gminy 12 maja 2020 roku o godz. 14:00
07.05.2020 więcej
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30 marca 2020 r. - godz. 15:00
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy na dzień 30 marca 2020 r.
(poniedziałek) o godz. 1500 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa.
26.03.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się