Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 222/2020 Komisarza Wyborczego I
z dn. 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 11
08.07.2020 więcej
Informacja o głosowaniu osób, które przebywały w zakładach leczniczych
domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i
aresztów
07.07.2020 więcej
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
01.07.2020 więcej
Informacja o godzinach pracy komisji wyborczych
Informacja o godzinach pracy komisji wyborczych
27.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 35/2020 z dn. 15.06.2020
Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
16.06.2020 więcej
Obwieszczenie PKW o z dn. 12.06.2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
15.06.2020 więcej
Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych
Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych z
dn. 15.06.2020 r.
15.06.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dn. 13.06.2020 r.
powołania w gminie Skołyszyn obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.
13.06.2020 więcej
Obwieszczenie z dn. 09.06.2020 r.
informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
10.06.2020 więcej
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do OKW
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
09.06.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się