Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie z dn. 30.03.2020 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Skołyszyn
30.03.2020 więcej
Ogłoszenie z dn. 24.03.2020 r.
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Skołyszyn na lata
2020-2023, z terminem wykonania do 30.09.2020 roku.
30.03.2020 więcej
Ogłoszenie z dn. 23.03.2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu
23.03.2020 więcej
Ogłoszenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Skołyszyn
wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy
Skołyszyn, przeznaczonej do użyczenia
29.01.2020 więcej
Ogłoszenie z dn. 02.12.2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
04.12.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.
22.10.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 6 urządzeń do poboru wody
22.10.2019 więcej
Informacja z dn. 15.10.2019 r.
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub
roztopowych na dz. 669/16 i 669/17 w miejsc. Skołyszyn
21.10.2019 więcej
Ogłoszenie z dn. 16.10.2019 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych oddania w użytkowanie pod
lokalizację pojemników PCK na odzież używaną na terenie
Gminy Skołyszyn
17.10.2019 więcej
Odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Skołyszyn
Odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy
Skołyszyn, w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski
program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
08.10.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się