Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 11.02 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
12.02.2021 więcej
Ogłoszenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 08.02.2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do wynajmu.
09.02.2021 więcej
Ogłoszenie Nr 1/2021 z dn. 07.01.2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do wynajmu.
08.01.2021 więcej
Informacja KRUS - Rola Rolnika by upadku unikał
"Rola Rolnika by upadku unikał"
09.12.2020 więcej
Ogłoszenie Nr 29/2020 z dnia 17.11.2020 r.
Wykaz nieruchomości lokalowych.
23.11.2020 więcej
Ogłoszenie z dn. 29.10.2020 r.
Wykaz nieruchomości lokalowej, położonej na terenie wsi Kunowa
przeznaczonej do wynajmu na okres do trzech lat, w trybie
bezprzetargowym.
29.10.2020 więcej
Ogłoszenie Nr 27/2020 z dn. 14.10.2020 r.
w Sprawie wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
użyczenia.
21.10.2020 więcej
Ogłoszenie Nr 26/2020 z dn. 15-09-2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
21.09.2020 więcej
Ogłosznie z 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu.
26.08.2020 więcej
Ogłoszenie nr 23/2020 z 10.08.2020 r.
wykazu nieruchomości lokalowej, położonej na terenie wsi
Harklowa przeznaczonej do wynajmu
12.08.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się