Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A
wieży kratowej z fundamentem, anten sektorowych, radioliniowych,
dwóch szaf teletechnicznych, wewnętrznej linii zasilającej,
rozdzielnicy TGSM na dz.nr 156/1,w Bączalu Dolnym
06.09.2019 więcej
Budowa oświetlenia ulicz. w Bączalu Górnym przy dr. gm. G8 nr 113658R
Budowa oświetl.ulicz. na ter. Bączal Górnego przy dr. gm. G8
nr 113658R Bączal G - Jabłonica Nowiny ma dz.
94/2,98/2,310,144/2,216/2,217/2,220/2,305/4,305/6,307/3,307/4,308
/1,309/3,314/3,315/2, [...]
05.09.2019 więcej
Budowa oświetlenia ulicz. przy dr. gm. nr 68 w miejsc. Siedliska Sł
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - nr ew. 68
oraz przy dr. koło P.Golenia na ter. miejsc. Siedliska Sł. na
dz. 199,198,98/1,98/2,98/3,97,68,96,63,62,88,37
05.09.2019 więcej
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pusta Wola
Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Pusta Wola gm. Skołyszyn
przy dr. gminnej - odcinek Nr 2 (dz.nr 438/8,438/14,442/3,445) na
dz. nr ew. 440/1,440/2,438/14,442/3,438/8,438/13, 445 w Pustej
Woli
05.09.2019 więcej
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Lipnica Górna
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Lipnica Górna, gm.
Skołyszyn przy drodze gminnej G7 w okolicy DL na dz. nr ew.
127,138,284,300,301,302,304,305/1, 305/2,303,307,308,310 w
Lipnicy Górnej
05.09.2019 więcej
Obwieszczenie z dn. 02.09.2019 r.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni
jądrowej NPP Rivne w Warash na Ukrainie.
04.09.2019 więcej
Obwieszczenie z dn. 21.08.2019 r.
w spr. wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze
studni 0-1, oraz udzielania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych do poboru wody poprzez otwory 0-4 i 0-5,
[...]
23.08.2019 więcej
Obwieszczenie z dn. 10.07.2019 r.
Natura 2000 - Liwocz
30.07.2019 więcej
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości przy drodze
gminnej "Na Skałę" na działkach 25, 23/1, 23/2, 16/6, 16/3,
16/7, 16/4, 15/1, 12/1 położonych w miejscowości Kunowa, gm.
Skołyszyn.
11.07.2019 więcej
Obwieszczenie z dn. 1.07.2019 r.
Zmiana wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla dz. 77, 78/1, 78/2, 79, 80/10, 80/7, 80/8, 80/9,
89/1, 90/9, 319, 320, 322, 323/2, 324, 326/3, 327, 1018/1,
1019/2, [...]
08.07.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się