2021-01-06

Zarządzenia 2021 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2021 04.01.2021 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2021 r.
2/2021 04.01.2021 wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
3/2021 04.01.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
4/2021 04.01.2021 wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
5/2021 04.01.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
6/2021 04.01.2021

przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn do zaciągania zobowiązań zawiązanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

7/2021 07.01.2021

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości lokalu użytkowego w miejscowości Harklowa z przeznaczeniem na Punkt Apteczny

8/2021 08.01.2021 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2021
9/2021 14.01.2021

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów so publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

10/2021 14.01.2021 wysokości stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn
11/2021 15.01.2021 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
12/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
13/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
14/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Skołyszyn, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
15/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
16/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej na trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
17/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
18/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
19/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2021 25.01.2021 powołania Gminnego Biura Spisowego i i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021
22/2021 27.01.2021 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finsowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn.: "Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn" Nr umowy 01490-6935-UM01912408/20 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokanego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziałąnia 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
23/2021 28.01.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
24/2021 29.01.2021

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.

25/2021 04.02.2021 ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej.
26/2021 04.02.2021

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2021.

28/2021  08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Skołyszyn z przeznaczeniem na biuro doradcy rolnego dla beneficjentów z terenu Gminy Skołyszyn.

29/2021 08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Sławęcin na cele prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

30/2021 08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Harklowa na cele prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

31/2021 08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Bączal Dolny na cele prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

32/2021 08.02.2021

zmieniające Zarządzenie Nr187/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn.

33/2021 11.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
34/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

35/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

36/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

37/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

38/2021 11.02.2021

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, Skołyszyn i Siepietnica.

39/2021 15.02.2021 ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Skołyszyn
40/2021 15.02.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
41/2021 19.02.2021 wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
42/2021 22.02.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
43/2021 25.02.2021 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
44/2021 25.02.2021 sporządzenie wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Przysieki
45/2021 25.02.2021 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
46/2021 26.02.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
47/2021 04.03.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
48/2021 11.03.2021 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej
49/2021 12.03.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
50/2021 17.03.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
52/2021 29.03.2021 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2020 r. 
53/2021 29.03.2021 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
54/2021 31.03.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
55/2021 31.03.2021 czasowego zawieszenia działalności Ośrodka Wsparcia Klub "Senior+" w Skołyszynie 
56/2021 31.03.2021 określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz jednostek obsługujących Gminy Skołyszyn
57/2021 08.04.2021 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
58/2021 08.04.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
59/2021 08.04.2021 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącym własność Gminy Skołyszyn
60/2021 08.04.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
61/2021 08.04.2021 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
62/2021 08.04.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
63/2021 08.04.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
64/2021 15.04.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
65/2021 15.04.2021 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
66/2021 19.04.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
67/2021 22.04.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
68/2021 30.04.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
69/2021 30.04.2021 podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Skołyszyn
70/2021 07.05.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
71/2021 14.05.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
72/2021 19.05.2021 przedłożenia Radzie Gminy Skołyszyn sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2020 rok
73/2021 20.05.2021 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Skołyszyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
74/2021 20.05.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
75/2021 26.05.2021 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
76/2021 27.05.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
77/2021 31.05.2021 podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Skołyszyn na 2020 rok.
78/2021 31.05.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
79/2021 31.05.2021 przyjęcia Raportu o stanie Gminy Skołyszyn za 2020 rok
80/2021 01.06.2021 zmiany Zarządzenia Nr 41/2021 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
81/2021 08.06.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
82/2021 10.06.2021 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej.
83/2021 15.06.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
84/2021 18.06.2021 regulaminu przyznawania uczniom "Nagrody Wójta Gminy Skołyszyn dla Najlepszego Ucznia"
85/2021 21.06.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
86/2021 24.06.2021 pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
87/2021 28.06.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
88/2021 30.06.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
89/2021 06.07.2021 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
90/2021 06.07.2021 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
91/2021 09.07.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
92/2021 15.07.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
93/2021 20.07.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
94/2021 21.07.2021 podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Skołyszyn
95/2021 28.07.2021 powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania chorych zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn
96/2021 28.07.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r. oraz zmianie przeznaczenia rezerwy celowej
97/2021 30.07.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
98/2021 11.08.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
99/2021 13.08.2021 Regulaminu rozdawania upominków osobom zaszczepionym w dniu 22 sierpnia 2021 roku podczas gminnej akcji szczepień w ramach Dożynek Gminnych
100/2021 20.08.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
101/2021 26.08.2021 przeznaczania nieruchomości do użyczenia na czas oznaczony i ogłoszenia jej wykazu
102/2021 26.08.2021 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
103/2021 26.08.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
104/2021 26.08.2021 ceny wywoławczej nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
105/2021 26.08.2021 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z ternu wsi Lipnica Górna.
106/2021 26.08.2021 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
107/2021 26.08.2021 sporządzania wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Bączal Górny
108/2021 26.08.2021 Regulaminu rozdawania upominków osobom zaszczepionym w dniu 5 września 2021 roku podczas gminnej akcji szczepień
109/2021 26.08.2021 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
110/2021 26.08.2021 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
111/2021 26.08.2021 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
112/2021 26.08.2021 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
113/2021 26.08.2021 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
114/2021 26.08.2021 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
115/2021 27.08.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
116/2021 27.08.2021 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2021 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
117/2021 31.08.2021 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn
117a/2021 31.08.2021 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej
118/2021 02.09.2021 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć pilates
119/2021 02.09.2021 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć zumby
120/2021 02.09.2021 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć jogi
121/2021 02.09.2021 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć tanecznych
124/2021 13.09.2021 ogłoszenia naboru na stanowisko ds. podatków w Urzędzie Gminy Skołyszyn
125/2021 13.09.2021 ogłoszenia naboru na stanowisko ds. podatków w Urzędzie Gminy Skołyszyn
126/2021 17.09.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
127/2021 22.09.2021 Regulaminu rozdawania upominków osobom zaszczepionym w dniu 26 września 2021 roku podczas gminnej akcji szczepień
128/2021 23.09.2021 określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Skołyszyn oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
129/2021 27.09.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
130/2021 28.09.2021 przeprowadzenia z mieszkańcami sołectwa Jabłonica konsultacji społecznych dotyczących Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jabłonica na lata 2021 - 2023
131/2021 30.09.2021 Regulaminu rozdawania upominków osobom zaszczepionym podczas gminnej akcji szczepień trwającej od 1 października 2021 r.
132/2021 29.09.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
133/2021 05.10.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
134/2021 05.10.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
135/2021 12.10.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Górny stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
136/2021 13.10.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
       

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..