2020-05-06

Zarządzenia 2013 r.

Nowa strona 2
Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2013 16.01.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

2/2013 12.02.2013

określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

3/2013 19.02.2013

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skołyszynie

4/2013 25.02.2013 przeprowadzenia konkursu na stanowisko;
1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy,
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach.
5/2013 27.02.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
6/2013 15.03.2013 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
7/2013 15.03.2013 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
8/2013 27.02.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
9/2013 15.03.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
10/2013 21.03.2013 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skołyszyn za 2012 r.
11/2013 21.03.2013 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2012 r.
12/2013 28.03.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
13/2013 28.03.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia ćwiczeń siłowych w budynku Domu Sportowca w Siepietnicy
14/2013 29.03.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.
15/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
16/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
17/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
18/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
19/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
20/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
22/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
23/2013 24.04.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Domu Ludowego w Przysiekach - na rzecz "STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PRZYSIEK I OKOLIC"
24/2013 24.04.2013 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
25/2013 24.04.2013 ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
26/2013 24.04.2013 ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
27/2013 24.04.2013 wynajęcia nieruchomości - budynku mieszkalnego we wsi Kunowa
28/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
29/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
30/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
31/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
32/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
33/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
34/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
35/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności składników majątkowych położonych na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
76/2013 28.06.2013

ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

77/2013 28.06.2013

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica

77a/2013 28.06.2013

wydzierżawienia i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego oraz oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

78/2013 26.06.2013

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

79/2013 28.06.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

80/2013 01.07.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

81/2013 05.07.2013

wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny.

82/2013 05.07.2013

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny

83/2013 05.07.2013

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn

84/2013 05.07.2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z ternu wsi Siepietnica

85/2013 11.07.2013

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.

86/2013 11.07.2013

najmu nieruchomości oraz ustalenia stawki czynszu dla lokalu we wsi Kunowa

87/2013 31.07.2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn

88/2013 31.07.2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn

89/2013 31.07.2013

zmiany budżetu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

90/2013 12.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

91/2013 14.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

92/2013 19.08.2013 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
93/2013 19.08.2013

powołania Komisji celem odbioru prac związanych
z zadaniem pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych�

94/2013 20.08.2013

określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2014.

96/2013 20.08.2013

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomość � lokalu użytkowego we wsi Lisów

97/2013 23.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

98/2013 26.08.2013

określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz posiadania psów w sołectwie Bączal Dolny

99/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

100/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

101/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

102/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

103/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

104/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

105/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

106/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

107/2013 27.08.2013

oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

108/2013 30.08.2013

zamiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 rok.

109/2013 30.08.2013

oddania w dzierżawę nieruchomości na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

110/2013 10.09.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

111/2013 12.09.2013

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.

112/2013 16.09.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

113/2013 24.09.2013

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zdniem pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II"

114/2013 30.09.2013

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.

115/2013 30.09.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
116/2013 30.09.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.;
117/2013 09.10.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
118/2013 17.10.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.
119/2013 22.10.2013 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
120/2013 22.10.2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa
121/2013 30.10.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.
122/2013 30.10.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
123/2013 30.10.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
124/2013 04.11.2013 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem zadań, pn. "Odbudowa drogi gminnej "Potera" dz. nr ew. 456/8, 998, 994, 407/2, 409/7, 409/9, w miejscowości Skołyszyn w km 0+000-0+500"
125/2013 12.11.2013 projektu uchwały budżetowej na 2014 r.
126/2013 12.11.2013 określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadanych psów w sołectwie Bączal Dolny
127/2013 12.11.2013 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2014 - 2018
128/2013 19.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
129/2013 15.11.2013 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze
w 2014 roku
130/2013 19.11.2013 zmieniające Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31.07.2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn.
131/2013 19.11.2013 zmieniające Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29 kwietnia 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
132/2013 19.11.2013

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Skołyszynie o część rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

133/2013 19.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
134/2013 19.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
135/2013 21.11.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.
136/2013 26.11.2013 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do zabudowań w miejscowości Przysieki – etap I”
137/2013 26.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
138/2013 26.11.2013 zmieniające Zarządzenie Nr 122/2013 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 30 paŸdziernika 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
139/2013 29.11.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.
140/2013 2.12.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
141/2013 2.12.2013 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: Wykonanie zewnętrznej platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
142/2013 17.12.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
143/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
144/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.
145/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach
146/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
147/2013 30.12.2013 ogłoszenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Star 660M1 o numerze rejestracyjnym KSJ239D
148/2013 30.12.2013 powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star M1, o numerze rejestracyjnym KSJ239D
149/2013 31.12.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.
150/2013 31.12.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.
151/2013 31.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Stowarzyszenia "Tęcza" na rzecz osób niepełnosprawnych Skołyszyn 222" znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
152/2013 31.12.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
153/2013 31.12.2013 ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się