2020-05-06

Zarządzenia 2013 r.

Nowa strona 2
Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2013 16.01.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
2/2013 12.02.2013

określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

image
3/2013 19.02.2013

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skołyszynie

image
4/2013 25.02.2013 przeprowadzenia konkursu na stanowisko;
1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy,
2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach.
image
5/2013 27.02.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
6/2013 15.03.2013 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn image
7/2013 15.03.2013 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
8/2013 27.02.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
9/2013 15.03.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn image
10/2013 21.03.2013 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skołyszyn za 2012 r. image
11/2013 21.03.2013 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2012 r. image
12/2013 28.03.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
13/2013 28.03.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia ćwiczeń siłowych w budynku Domu Sportowca w Siepietnicy image
14/2013 29.03.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r. image
15/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
16/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
17/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
18/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
19/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
20/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
21/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
22/2013 9.04.2013 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
23/2013 24.04.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Domu Ludowego w Przysiekach - na rzecz "STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PRZYSIEK I OKOLIC" image
24/2013 24.04.2013 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn image
25/2013 24.04.2013 ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
26/2013 24.04.2013 ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
27/2013 24.04.2013 wynajęcia nieruchomości - budynku mieszkalnego we wsi Kunowa image
28/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
29/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
30/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
31/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
32/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
33/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
34/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
35/2013 29.04.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności składników majątkowych położonych na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn image
76/2013 28.06.2013

ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
77/2013 28.06.2013

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica

image
77a/2013 28.06.2013

wydzierżawienia i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego oraz oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
78/2013 26.06.2013

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

image
79/2013 28.06.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
80/2013 01.07.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
81/2013 05.07.2013

wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny.

image
82/2013 05.07.2013

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny

image
83/2013 05.07.2013

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn

image
84/2013 05.07.2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z ternu wsi Siepietnica

image
85/2013 11.07.2013

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.

image
86/2013 11.07.2013

najmu nieruchomości oraz ustalenia stawki czynszu dla lokalu we wsi Kunowa

image
87/2013 31.07.2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn

image
88/2013 31.07.2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn

image
89/2013 31.07.2013

zmiany budżetu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

image
90/2013 12.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
91/2013 14.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
92/2013 19.08.2013 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie image
93/2013 19.08.2013

powołania Komisji celem odbioru prac związanych
z zadaniem pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych�

image
94/2013 20.08.2013

określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2014.

image
96/2013 20.08.2013

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomość � lokalu użytkowego we wsi Lisów

image
97/2013 23.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
98/2013 26.08.2013

określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz posiadania psów w sołectwie Bączal Dolny

image
99/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
100/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
101/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
102/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
103/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
104/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
105/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
106/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
107/2013 27.08.2013

oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

image
108/2013 30.08.2013

zamiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 rok.

image
109/2013 30.08.2013

oddania w dzierżawę nieruchomości na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
110/2013 10.09.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
111/2013 12.09.2013

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.

image
112/2013 16.09.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
113/2013 24.09.2013

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zdniem pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II"

image
114/2013 30.09.2013

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.

image
115/2013 30.09.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
116/2013 30.09.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.; image
117/2013 09.10.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia. image
118/2013 17.10.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r. image
119/2013 22.10.2013 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
120/2013 22.10.2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa image
121/2013 30.10.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r. image
122/2013 30.10.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
123/2013 30.10.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
124/2013 04.11.2013 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem zadań, pn. "Odbudowa drogi gminnej "Potera" dz. nr ew. 456/8, 998, 994, 407/2, 409/7, 409/9, w miejscowości Skołyszyn w km 0+000-0+500" image
125/2013 12.11.2013 projektu uchwały budżetowej na 2014 r. image
126/2013 12.11.2013 określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadanych psów w sołectwie Bączal Dolny image
127/2013 12.11.2013 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2014 - 2018 image
128/2013 19.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
129/2013 15.11.2013 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze
w 2014 roku
image
130/2013 19.11.2013 zmieniające Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31.07.2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn. image
131/2013 19.11.2013 zmieniające Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29 kwietnia 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
132/2013 19.11.2013

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Skołyszynie o część rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

image
133/2013 19.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
134/2013 19.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
135/2013 21.11.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r. image
136/2013 26.11.2013 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do zabudowań w miejscowości Przysieki – etap I” image
137/2013 26.11.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
138/2013 26.11.2013 zmieniające Zarządzenie Nr 122/2013 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 30 paŸdziernika 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
139/2013 29.11.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r. image
140/2013 2.12.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
141/2013 2.12.2013 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: Wykonanie zewnętrznej platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach image
142/2013 17.12.2013 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
143/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie image
144/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym. image
145/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach image
146/2013 18.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. image
147/2013 30.12.2013 ogłoszenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Star 660M1 o numerze rejestracyjnym KSJ239D image
148/2013 30.12.2013 powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star M1, o numerze rejestracyjnym KSJ239D image
149/2013 31.12.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r. image
150/2013 31.12.2013 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r. image
151/2013 31.12.2013 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Stowarzyszenia "Tęcza" na rzecz osób niepełnosprawnych Skołyszyn 222" znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. image
152/2013 31.12.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn image
153/2013 31.12.2013 ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej image

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..