2020-05-06

Zarządzenia 2012 r.

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2012 02.01.2012 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

2/2012 02.01.2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa image
3/2012 05.01.2012 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny image
4/2012 05.01.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny image
5/2012

05.01.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
6/2012

05.01.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa image
7/2012

05.01.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
8/2012

05.01.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
9/2012 25.01.2012 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2012 r. image
10/2012 07.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn. image
11/2012 07.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn. image
12/2012 07.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn. image
13/2012 10.02.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
14/2012 10.02.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn image
15/2012 23.02.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
16/2012 28.02.2012 przeprowadzenia konkursu na stanowisko image
17/2012 29.02.2012

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.

image
18/2012 29.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn. image
19/2012 29.02.2012

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

image
20/2012 05.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
21/2012 05.03.2012 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn image
22/2012 05.03.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna.

image
23/2012 05.03.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn.

image
24/2012 05.03.2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Siepietnica image
25/2012 05.03.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn

image
26/2012 05.03.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Siepietnica

image
27/2012 12.03.2012

udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu na podratowanie zdrowia

image
28/2012 13.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
29/2012 15.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
30/2012 21.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
31/2012 22.03.2012

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2011 r.

image
32/2012 22.03.2012

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyzyn

image
33/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
34/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
35/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
36/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
37/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
38/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym image
39/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym image
40/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej image
41/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach image
42/2012 29.03.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
43/2012 30.03.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
43a/2012 30.03.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
44/2012 02.04.2012 wprowadzenia procedury opracowania i zatwierdzenia przez Wójta Gminy arkusza organizacyjnych placówek oświatowych z terenu Gminy Skołyszyn image
45/2012 02.04.2012 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica i Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn image
46/2012 02.04.2012 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica i Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn image
47/2012 05.04.2012 wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność Gminy Skołyszyn image
48/2012 12.04.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
48a/2012 12.04.2012 ustalenia planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Skołyszyn w 2012 r. image
49/2012 13.04.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
50/2012 13.04.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
51/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach image
52/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym image
53/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej image
54/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie image
55/2012 30.04.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
56/2012 09.05.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
57/2012 09.05.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Jabłonica image
58/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
59/2012 09.05.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
60/2012 09.05.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Bączal Dolny image
61/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
62/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
63/2012 09.05.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
64/2012 09.05.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Lisów. image
65/2012 9.05.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
66/2012 23.05.2012 powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skołyszynie image
67/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
68/2012 29.05.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
69/2012 31.05.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
70/2012 11.06.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
71/2012 11.06.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Przysieki image
72/2012 21.06.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
73/2012 25.06.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
74/2012 26.06.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
75/2012 29.06.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
76/2012 29.06.2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla – Pani Eweliny Lipińskiej - Chechelskiej – Ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego image
77/2012 29.06.2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla – Pani Iwona Mazurek – Ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

image
78/2012 02.07.2012

powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skołyszynie

image
79/2012 03.07.2012

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn

image
80/2012 03.07.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn image
81/2012 03.07.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn image
82/2012 10.07.2012 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy image
83/2012 10.07.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn image
84/2012 23.07.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
85/2012 24.07.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
       
88/2012 26.07.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
89/2012 26.07.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
90/2012 26.07.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
91/2012 31.07.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
92/2012 31.07.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn. "Budowa Centrum Rekraacyjno - Wypoczynkowego w Skołyszynie - Wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowo - gumowej wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi" image
93/2012 06.08.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
94/2012 08.08.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Bączalu Dolnym image
95/2012 14.08.2012 zmiany polityki rachunkowości - Zakładowego Planu Kont Urzędu Gminy i Gminy Skołyszyn oraz szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Skołyszyn. image
96/2012 10.08.2012 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2012 roku image
97/2012 16.08.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowego w miejscowości Skołyszyn - Wykonanie alejek wypoczynkowo - spacerowych wraz z montażem wyposażenia i wykonaniem oświetlenia image
98/2012 16.08.2012 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2013 image
99/2012 27.08.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem zadań pn. "Odbudowa drogi gminnej Stygarówka dz. Nr ew. 236/1 w Harklowej w km 0+000 - 0+900" image
100/2012 28.08.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
101/2012 28.08.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn image
102/2012 28.08.2012 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej we wsi Skołyszyn image
103/2012 31.08.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
104/2012 04.09.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
105/2012 17.09.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
106/2012 17.09.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
107/2012 25.09.2012 ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej we wsi Skołyszyn image
108/2012 28.09.2012 .zmiany budżetu gminy Skołyszyn image
109/2012 02.10.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
110/2012 03.10.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
111/2012 22.10.2012 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze
w 2013 roku
image
112/2012 24.10.2012 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
113/2012 24.10.2012 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
114/2012 24.10.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
115/2012 24.10.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
116/2012 24.10.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
117/2012 31.10.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
118/2012 14.11.2012 projektu uchwały budżetowej na 2013 r. image
119/2012 14.11.2012 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2013 - 2018. image
120/2012 15.11.2012 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
121/2012 15.11.2012 sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
122/2012 16.11.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
123/2012 30.11.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
124/2012 30.11.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
125/2012 30.11.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Opracowanie dkoumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenia osuwiska przy drodze gminnej Nr ewid. 520/2 w Bączalu Górnym" image
126/2012 03.12.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
127/2012

03.12.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
128/2012

7.12.2012

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
130/2012

17.12.2012

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie image
131/2012

17.12.2012

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokali wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdującej się w Ośrodkach Zdrowia w Skołyszynie i w Harklowej image
132/2012

31.12.2012

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r. image
133/2012

31.12.2012

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Stowarzyszenia "Tęcza" na rzecz osób niepełnosprawnych Skołyszyn 222" znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie image
       

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..