2020-05-06

Zarządzenia 2012 r.

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2012 02.01.2012 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

2/2012 02.01.2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa
3/2012 05.01.2012 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny
4/2012 05.01.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny
5/2012

05.01.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
6/2012

05.01.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa
7/2012

05.01.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
8/2012

05.01.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
9/2012 25.01.2012 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2012 r.
10/2012 07.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
11/2012 07.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
12/2012 07.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
13/2012 10.02.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
14/2012 10.02.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
15/2012 23.02.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
16/2012 28.02.2012 przeprowadzenia konkursu na stanowisko
17/2012 29.02.2012

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.

18/2012 29.02.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
19/2012 29.02.2012

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

20/2012 05.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

21/2012 05.03.2012 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
22/2012 05.03.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna.

23/2012 05.03.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn.

24/2012 05.03.2012 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Siepietnica
25/2012 05.03.2012

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn

26/2012 05.03.2012

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Siepietnica

27/2012 12.03.2012

udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu na podratowanie zdrowia

28/2012 13.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

29/2012 15.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

30/2012 21.03.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

31/2012 22.03.2012

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2011 r.

32/2012 22.03.2012

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyzyn

33/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
34/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
35/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
36/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
37/2012 22.03.2012 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
38/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
39/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
40/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej
41/2012 29.03.2012 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach
42/2012 29.03.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
43/2012 30.03.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
43a/2012 30.03.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
44/2012 02.04.2012 wprowadzenia procedury opracowania i zatwierdzenia przez Wójta Gminy arkusza organizacyjnych placówek oświatowych z terenu Gminy Skołyszyn
45/2012 02.04.2012 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica i Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
46/2012 02.04.2012 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica i Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
47/2012 05.04.2012 wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność Gminy Skołyszyn
48/2012 12.04.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
48a/2012 12.04.2012 ustalenia planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Skołyszyn w 2012 r.
49/2012 13.04.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
50/2012 13.04.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
51/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach
52/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
53/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej
54/2012 20.04.2012 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie
55/2012 30.04.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
56/2012 09.05.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
57/2012 09.05.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Jabłonica
58/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
59/2012 09.05.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
60/2012 09.05.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Bączal Dolny
61/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
62/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
63/2012 09.05.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
64/2012 09.05.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Lisów.
65/2012 9.05.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
66/2012 23.05.2012 powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skołyszynie
67/2012 09.05.2012 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
68/2012 29.05.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
69/2012 31.05.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
70/2012 11.06.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
71/2012 11.06.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Przysieki
72/2012 21.06.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
73/2012 25.06.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
74/2012 26.06.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
75/2012 29.06.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
76/2012 29.06.2012 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla – Pani Eweliny Lipińskiej - Chechelskiej – Ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
77/2012 29.06.2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla – Pani Iwona Mazurek – Ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

78/2012 02.07.2012

powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skołyszynie

79/2012 03.07.2012

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn

80/2012 03.07.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
81/2012 03.07.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
82/2012 10.07.2012 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy
83/2012 10.07.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
84/2012 23.07.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
85/2012 24.07.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
       
88/2012 26.07.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
89/2012 26.07.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
90/2012 26.07.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
91/2012 31.07.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
92/2012 31.07.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn. "Budowa Centrum Rekraacyjno - Wypoczynkowego w Skołyszynie - Wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowo - gumowej wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi"
93/2012 06.08.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
94/2012 08.08.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Bączalu Dolnym
95/2012 14.08.2012 zmiany polityki rachunkowości - Zakładowego Planu Kont Urzędu Gminy i Gminy Skołyszyn oraz szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Skołyszyn.
96/2012 10.08.2012 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2012 roku
97/2012 16.08.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowego w miejscowości Skołyszyn - Wykonanie alejek wypoczynkowo - spacerowych wraz z montażem wyposażenia i wykonaniem oświetlenia
98/2012 16.08.2012 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2013
99/2012 27.08.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem zadań pn. "Odbudowa drogi gminnej Stygarówka dz. Nr ew. 236/1 w Harklowej w km 0+000 - 0+900"
100/2012 28.08.2012 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
101/2012 28.08.2012 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
102/2012 28.08.2012 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej we wsi Skołyszyn
103/2012 31.08.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
104/2012 04.09.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
105/2012 17.09.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
106/2012 17.09.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
107/2012 25.09.2012 ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej we wsi Skołyszyn
108/2012 28.09.2012 .zmiany budżetu gminy Skołyszyn
109/2012 02.10.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
110/2012 03.10.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
111/2012 22.10.2012 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze
w 2013 roku
112/2012 24.10.2012 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
113/2012 24.10.2012 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
114/2012 24.10.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
115/2012 24.10.2012 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
116/2012 24.10.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
117/2012 31.10.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
118/2012 14.11.2012 projektu uchwały budżetowej na 2013 r.
119/2012 14.11.2012 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2013 - 2018.
120/2012 15.11.2012 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
121/2012 15.11.2012 sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
122/2012 16.11.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
123/2012 30.11.2012 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
124/2012 30.11.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
125/2012 30.11.2012 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Opracowanie dkoumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenia osuwiska przy drodze gminnej Nr ewid. 520/2 w Bączalu Górnym"
126/2012 03.12.2012 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
127/2012

03.12.2012

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
128/2012

7.12.2012

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
130/2012

17.12.2012

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
131/2012

17.12.2012

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokali wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdującej się w Ośrodkach Zdrowia w Skołyszynie i w Harklowej
132/2012

31.12.2012

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2012 r.
133/2012

31.12.2012

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Stowarzyszenia "Tęcza" na rzecz osób niepełnosprawnych Skołyszyn 222" znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
       

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się