2019-07-03

Petycje 2019

 

 

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycje Przedmiot petycji Skan petycji Podmiot rozpatrujący petycje

Sposób załatwienia petycji

1.

08.03.2019

Szulc-Efekt Sp. z o.o. Dotyczy wsparcia rozwoju infrastruktury - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA

Wójt Gminy Skołyszyn

2. 29.05.2019

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Dotyczy zebrania ofert rynkowych w obszarze rachunków za telefony służbowe i dokonanie analizy wydatków ponoszonych w tym zakresie Wójt Gminy Skołyszyn  
3. 03.06.2019 Mieszkańcy Gminy Skołyszyn Dotyczy podjęcia działań w celu przywrócenia komunikacji autobusowej Wójt Gminy Skołyszyn

4. 10.06.2019 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Dotyczy zaplanowania modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa Wójt Gminy Skołyszyn  
5. 21.08.2019 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Dotyczy polityki zarządzania konfliktem interesów Rada Gminy Skołyszyn

6. 18.11.2019 Renata Sutor Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Rada Gminy Skołyszyn

7. 06.12.2019 Renata Sutor Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Rada Gminy Skołyszyn

             

 

Załączniki

  SKMBT_C22420021013030.pdf 109,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKMBT_C22420021013050.pdf 76,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKMBT_C22420021013070.pdf 354,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKMBT_C22420021013090.pdf 90,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się