2019-09-25

Referaty

 

SEKRETARIAT


Barbara Pogorzelska

tel./fax 13 44 910 62-64

 


URZĄD STANU CYWILNEGO


Urszula Gryga - Kierownik USC

tel. 13 44 91 740

e-mail: usc@skolyszyn.pl

 


REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 

Izabela Jankowska-Zawada - Kierownik Referatu

Sekretarz Gminy

tel. 13 44 91 753

e-mail: sekretarz@skolyszyn.pl

 

Karolina Śmigacz - Podinspektor

Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych 

tel. 13 44 91 724

e-mail: kadry@skolyszyn.pl

 

Paweł Szot - Inspektor

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

tel. 13 44 91 724

e-mail: szot.p@skolyszyn.pl

 

Barbara Radlińska - Podinspektor

Stanowisko ds. obywatelskich

tel. 13 44 91 738

e-mail: ewidencja@skolyszyn.pl

 

Stanisław Święch - Podinspektor

Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

tel./fax 13 44 91 010

tel.kom. 665677112

e-mail: gcr@skolyszyn.pl

 

Radosław Ramut - Starszy specjalista

Stanowisko ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych (IOD)

tel. 13 44 91 730

e-mail: iod@skolyszyn.pl

 

Barbara Pogorzelska - Inspektor

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

tel. 13 44 910 62-64

e-mail: ewidencja@skolyszyn.pl

 

Krzysztof Lipiński - Inspektor

Stanowisko ds. oświaty

tel. 13 44 91 750

e-mail: ko@skolyszyn.pl

 

 


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

 

Jacek Kędzior - Kierownik Referatu

Skarbnik Gminy

tel. 13 44 91 725

e-mail: skarbnik@skolyszyn.pl

 

Krystyna Zięba - Podinspektor

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 13 44 91 723

 

Krzysztof Słowik - Inspektor

Stanowisko ds. windykacji należności

Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej

tel. 13 44 91 728

e-mial: slowik@skolyszyn.pl

 

Ewa Stachaczyńska - Podinspektor

Stanowisko ds. podatków

tel. 13 44 91 728

e-mail: ewa.s@skolyszyn.pl

 

Urszula Gołosińska - Inspektor

Stanowisko ds. podatków

tel. 13 44 91 727

 

Anna Rąpała - Podinspektor

Stanowisko ds. podatków

tel. 13 44 91 727

e-mail: podatki@skolyszyn.pl

 

Józefa Deda - Podinspektor

Stanowisko ds. naliczania płac i pochodnych

tel. 13 44 91 727

e-mail: deda.j@skolyszyn.pl

 

Justyna Berkowicz - Inspektor

Stanowisko ds. obsługi finansowej inwestycji

tel. 13 44 91 723

 

Justyna Dubiel - Inspektor

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 13 44 91 725

e-mail: justyna.dubiel@skolyszyn.pl

 

Anna Mitrut - Podinspektor

Stanowisko ds. obsługi kasy

tel. 13 44 91 741

 

Babiarz Anna - Podinspektor

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

tel. 13 44 91 736

e-mail: odpady@skolyszyn.pl

 

 


 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I HANDLU

 

Wojciech Kras - Kierownik Referatu

tel. 13 44 91 742

e-mail: wojciech.kras@skolyszyn.pl

 

Sylwia Wojdyła - Podinspektor

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 13 44 91 731

e-mail: wojdyla.sylwia@skolyszyn.pl

 

Artur Hajnosz - Podinspektor

Stanowisko ds.inwestycji, budowy i utrzymania dróg

tel. 13 44 91 751

e-mail: drogi@skolyszyn.pl

 

Angelika Goleń - Inspektor

Stanowisko ds. przestrzennego zagospodarowania

tel. 13 44 91 734

e-mail: a.golen@skolyszyn.pl

 

Maciej Jastrząb - Podinspektor

Stanowisko ds. budownictwa

tel. 13 44 91 734

e-mail: jastrzab.m@skolyszyn.pl

 

Grzegorz Szański - Podinspektor

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel. 13 44 91 751

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

 

Katarzyna Warywoda - Podinspektor

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

tel. 13 44 91 729

e-mail: k.warywoda@skolyszyn.pl

 

Waldemar Jarek - Inspektor

Stanowisko ds. inwestycji, oświetlenia i gospodarki mieszkaniowej

tel. 13 44 91 729

e-mail: przetargi2@skolyszyn.pl

 

Klaudia Mitoraj - Podinspektor

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu, rolnictwa i leśnictwa

tel. 13 44 91 731

e-mail: klaudia.mitoraj@skolyszyn.pl

 

 


 

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

Artur Sowiński - Inspektor

Samodzielne Stanowisko ds. informatyzacji, ASI

tel. 13 44 91 755

e-mail: a.sowinski@skolyszyn.pl

 

Justyna Furmankiewicz - Inspektor

Samodzielne Stanowisko do spraw promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

tel. 13 44 91 755

e-mail: promocja@skolyszyn.pl

 

Krzysztof Lipiński - Inspektor

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

tel. 13 44 91 750

e-mail: ko@skolyszyn.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się