2019-03-19

Protokoły z sesji Rady Gminy Skołyszyn - 2018 - 2022 rok

Protokół z sesji nr z dnia  
Rady Gminy Skołyszyn 1/2018

19.11.2018

Rady Gminy Skołyszyn 2/2018

26.11.2018

Rady Gminy Skołyszyn 3/2018

28.12.2018

Rady Gminy Skołyszyn 4/2019

15.02.2019

Rady Gminy Skołyszyn 5/2019

05.03.2019

Rady Gminy Skołyszyn 6/2019

29.03.2019

Rady Gminy Skołyszyn 7/2019

15.04.2019

Rady Gminy Skołyszyn 8/2019

06.05.2019

Rady Gminy Skołyszyn 9/2019

06.06.2019

Rady Gminy Skołyszyn 10/2019

14.06.2019

Rady Gminy Skołyszyn 11/2019

15.07.2019

Rady Gminy Skołyszyn 12/2019

13.08.2019

Rady Gminy Skołyszyn 13/2019

30.08.2019

Rady Gminy Skołyszyn 14/2019

16.09.2019

Rady Gminy Skołyszyn 15/2019

30.09.2019

Rady Gminy Skołyszyn 16/2019

21.10.2019

Rady Gminy Skołyszyn 17/2019

28.10.2019

Rady Gminy Skołyszyn 18/2019

18.11.2019

Rady Gminy Skołyszyn 19/2019

28.11.2019

Rady Gminy Skołyszyn 20/2019

13.12.2019

Rady Gminy Skołyszyn 21/2019

30.12.2019

Rady Gminy Skołyszyn 22/2020

23.01.2020

Rady Gminy Skołyszyn 23/2020

02.03.2020

Rady Gminy Skołyszyn 24/2020

02.03.2020

Rady Gminy Skołyszyn 25/2020

30.03.2020

Rady Gminy Skołyszyn 26/2020

12.05.2020

Rady Gminy Skołyszyn 27/2020

25.06.2020

Rady Gminy Skołyszyn 28/2020

11.08.2020

Rady Gminy Skołyszyn 29/2020 08.09.2020
Rady Gminy Skołyszyn 30/2020 08.10.2020
Rady Gminy Skołyszyn 31/2020 30.10.2020
Rady Gminy Skołyszyn 32/2020 15.12.2020
Rady Gminy Skołyszyn 33/2020 29.12.2020
Rady Gminy Skołyszyn 34/2020 27.01.2021
Rady Gminy Skołyszyn  35/2021 05.02.2021

 

Załączniki

  prot2021-34.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  prot2021-35.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się