2020-05-21

Informacja z otwarcia ofert

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2020-05-20

znak sprawy: GPIR.271.1.11.2020

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich”.

 

 

1)     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
438 770,00 zł.

2)     Wykaz złożonych ofert:

·           Oferta Nr 1: Firma Handlowo – Usługowa „Beskid” s.c. Mirosław Kmiecik, Jan Kmiecik ul. Piaskowa 17 38-230 Nowy Żmigród. Cena oferty brutto: 427 306,92 zł. Okres gwarancji: 60 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 2: Firma Remontowo – Budowlana „Budowlaniec” Jerzy Lechowski, ul. Kaczorowy 139. Cena oferty brutto: 418 666,83 zł. Okres gwarancji: 60 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 3: Usługi Remontowo – Budowlane „Energodom” Zbigniew Gotfryd, ul. Gądki 64 38-200 Jasło. Cena oferty brutto: 432 439,18 zł. Okres gwarancji: 120 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 4: FLOEN Adam Holender, ul. Tysiąclecia 14/A17 38-400 Krosno. Cena oferty brutto: 376 379,94 zł. Okres gwarancji: 120 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 5: Ecoresbud Sp. z o.o., ul. J.Piłsudskiego 23 38-200 Jasło. Cena oferty brutto: 508 354,18 zł. Okres gwarancji: 120 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 6: Firma Remontowo – Budowlana EMROBUD s.c. ul. Miodowa 75 38-455 Głowienka. Cena oferty brutto: 454 070,41 zł. Okres gwarancji: 48 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 7: Zakład Remontowo – Budowlany Józef Smyda Barcice Dolne 94 33-342 Barcice. Cena oferty brutto: 446 886,18 zł. Okres gwarancji: 120 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 8: Firma Remontowo – Budowlana Michał Dedo Dobrynia 89 38-222 Dębowiec. Cena oferty brutto: 360 021,00 zł. Okres gwarancji: 120 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 9: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne INSBUD Jerzy Piątek ul. Starowiejska 82c 38-200 Jasło. Cena oferty brutto: 336 245,52 zł. Okres gwarancji: 120 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 10: Firma Budowlano – Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej
Dąbrówka 115 38-211 Jasło.  Cena oferty brutto: 319 450,98 zł. Okres gwarancji: 120
m-cy
. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

·           Oferta Nr 11: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Familia Strzeszyn 342 38-340 Biecz & Piotr-Bud Słowik Piotr Święcany 164A 38-242 Skołyszyn. Cena oferty brutto: 336 380,22 zł. Okres gwarancji: 120 m-cy. Termin realizacji robót: 30.09.2020 r.

 

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.).

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się