2020-05-14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skołyszyn, 13.05.2020

GPIR.271.2.20.2020

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy zadania pn.: „Utwardzenie powierzchni działki budowlanej w obrębie Szkoły Podstawowej w miejscowości Lisów”.

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

 

Ocena oferty

 

1

PIOTR-BUD Piotr Słowik,
Święcany 164A, 38-242 Skołyszyn

92 440,26 zł

Oferta kpl.

2

ZPHU ROMAX Robert Pastwa,
38-207 Przysieki 18a

141 482,87 zł

Brak załączonego projektu umowy.

3

F.U.H. GOREX Łukasz Gorczyca,
ul. Krasińskiego 79/8, 38-200 Jasło

71 955,00 zł

Oferta kpl.

4

GOR-BUD s.c.,
ul. Kochanowskiego 120, 38-300 Gorlice

97 838,98 zł

Oferta kpl.

5

FLOEN Adam Holender,
ul. Tysiąclecia 14/A17, 38-400 Krosno

135 972,65 zł

Oferta kpl.

6

F.T.H.U. BAXMAT Andrzej Dobek,
Klęczany 155, 38-333 Zagórzany

105 546,77 zł

Oferta kpl.

7

Usługi Sprzętowe Krzysztof Rączka,
Trzcinica 288, 38-207 Przysieki

78 000,45 zł

Oferta kpl.

8

KRO-REM Bogdan Futyma,
ul. Ks. Franciszka Kojdera 39j, 38-400 Krosno

117 602,82 zł

Oferta kpl.

9

Bud-Bruk Paweł Dybaś,

Trzcinica 486, 38-207 Przysieki

85 485,00 zł

Oferta kpl.

10

Usługi Budowlano-Transportowe Łukasz Mastej, Załęże 185, 38-223 Osiek Jasielski

96 355,74 zł

Oferta kpl.

Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Firma Usługowo-Handlowa GOREX Łukasz Gorczyca, ul. Krasińskiego 79/8, 38-200 Jasłoz najniższą ceną 71 955,00 zł brutto.

    Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się