2020-05-13

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

Skołyszyn, dn. 2020-05-12

znak: GPIR.271.1.10.2020

                       

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

                                                     

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego
w Siedliskach Sławęcińskich

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.zm.)– Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

                       

Treść zapytań:

1.      Czy posiadają Państwo zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeszklonego wejścia do budynku ? Proszę o uzupełnienie w celu wykonania rzetelnej wyceny.

2.      Proszę o przybliżenie wyglądu daszków, jakie mają zostać wykonane nad wejściami (z jakiego materiału), proszę o dołożenie rysunków poglądowych.

 

Treść odpowiedzi:

Ad. 1. 

Wymiary okien podano na rysunku stanowiącym załącznik nr 3 do postępowania (Rzut budynku – stan projektowany). Przewidziano okna PCV rozwierno-uchylne o współczynniku przenikania ciepła Ud≤0,9 W/m2K, kolor biały.

Wykonanie przeszklonego wejścia do budynku – witryna o wymiarach 390x330cm z drzwiami o świetle przejścia min. 90 cm – profil stalowy/aluminiowy o współczynniku przenikania ciepła Ud≤1,3 W/m2K. kolor biały, szkło bezpieczne.

Drzwi stalowe (sala główna) o wymiarach 150x250cm – światło przejścia min. 90cm, pełne, kolor antracyt lub brąz.

Drzwi z oknem podawczym rozsuwanym pionowo o wymiarach 100x205cm (z ościeżnicą) – wymiary okna podawczego (światła): wys. min.50cm x szer. min. 80cm – białe, PCV lub aluminium.

Drzwi przeciw pożarowe o wytrzymałości min. EI30 (z ościeżnicą) 90x200cmm kolor antracyt lub brąz.

Drzwi stalowe na klatce schodowej do wydzielonego WC - 90x200 odpowiadających drzwiom wejściowym oraz do garażu w klatce schodowej, stalowe, kolor antracyt lub brąz, pełne.

 

Ad.2.

Wykonanie szklanych systemowych zadaszeń nad wejściami (3 szt.) o wymiarach: 1 x 200x100cm oraz 2 x 290x100cm. Poniżej przykładowy rysunek poglądowy w załączeniu.

Galeria

Obraz: rys_1.jpg
rys_1.jpg

Artur Sowiński
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się