2020-05-13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

 

Skołyszyn, dn. 2020-05-12

znak sprawy: GPIR.271.1.8.2020

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup lekkiego samochodu terenowego z wyposażeniem, agregatu pompowego i łodzi na przyczepie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie”

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  Część 1: 1; Część 2: 1; Część 3: 2

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

·        Część 1 - Zakup lekkiego samochodu terenowego z wyposażeniem:

ü     Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147/151 42-200 Częstochowa.
Punktacja: Wydłużona gwarancja na układ napędowy: 15,00 pkt; Wydłużona gwarancja na perforację nadwozia: 12,00 pkt;  Bezpłatne przeglądy międzyokresowe w okresie gwarancji i rekojmi: 8,00 pkt; Termin dostawy pojazdu: 5,00 pkt.  Ogółem: 100,00 pkt.

Wybrano ofertę złożoną przez: Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147/151 42-200 Częstochowa

 

·      Część 2 – Zakup agregatu pompowego na przyczepie:

ü     P.P.H.U. KLAUDIA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Józefa Kreta 24 43-450 Ustroń. Punktacja: Cena: 60,00 pkt;  Wydłużona gwarancja na agregat z wyposażeniem wraz z przyczepą: 6,00 pkt; Termin dostawy agregatu: 5,00 pkt. Ogółem: 71,00 pkt.

Wybrano ofertę złożoną przez: P.P.H.U. KLAUDIA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Józefa Kreta 24
        43-450 Ustroń.

 

·      Część 3 – Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym na przyczepie:

ü        Firma Handlowo - Usługowa HERO Tomasz Giza ul. Grodzka 40A 42-600 Tarnowskie Góry. Punktacja: Cena: 60,00 pkt; Wydłużona gwarancja na łódź z wyposażeniem wraz z przyczepą: 6,00 pkt;  Termin dostawy łodzi: 2,83 pkt. Ogółem: 68,83 pkt.

ü        Mazuria Krzysztof Zawistowski 11-214 Galiny 2. Punktacja: Cena: 54,73 pkt; Wydłużona gwarancja na łódź z wyposażeniem wraz z przyczepą: 0,00 pkt;  Termin dostawy łodzi: 5,00 pkt. Ogółem: 59,73 pkt.

 

Wybrano ofertę złożoną przez: Firmę Handlowo - Usługową HERO Tomasz Giza ul. Grodzka 40A 42-600 Tarnowskie Góry

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.).

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się