2019-10-08

Odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Skołyszyn

Skołyszyn, 07.10.2019 r. OA.k.0050.17.2019

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadania pn.: „Odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Skołyszyn, w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że w dniach 17.10.2019 r. - 18.10.2019 r. odbierane będą zdemontowane płyty azbestowo-cementowe od mieszkańców, którzy do dnia 25 lipca 2019 r. złożyli wniosek w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12.

Dokładny termin odbioru azbestu od mieszkańców, Wykonawca - Pan Radosław Rokosz, Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR", os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków będzie ustalał indywidualnie.

Dodatkowe informacje możliwe są do uzyskania w Urzędzie Gminy Skołyszyn w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 730 - 1700, we wtorki, środy, czwartki w godzinach 730- 1530, w piątki w godzinach 730-1400 lub telefonicznie pod nr tel.: 13 4491729.

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się