2020-02-26

Zarządzenia 2018 r.

Nowa strona 1
 
Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2018 02.01.2018 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2018 r.

2/2018 02.01.2018 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.
     
4/2018 04.01.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
5/2018 10.01.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego we wsi Harklowa
6/2018 10.01.2018 przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
7/2018 17.01.2018 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn
8/2018 17.01.2018 budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
9/2018 18.01.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Skołyszynie
10/2018 18.01.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Harklowej
11/2018 18.01.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Sławęcinie
12/2018 18.01.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach
13/2018 18.01.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Bączalu Dolnym
14/2018 24.01.2018 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn
15/2018 25.01.2018 wyrażeni zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
16/2018 26.01.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
17/2018 29.01.2018 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
18/2018 29.01.2018 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
19/2018 29.01.2018 ogłoszenia i przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
20/2018 29.01.2018 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2018 29.01.2018 ogłoszenia i przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
22/2018 29.01.2018 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
23/2018 29.01.2018 ogłoszenia i przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
24/2018 29.01.2018 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
25/2018 29.01.2018 ogłoszenia i przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
26/2018 30.01.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
27/2018 30.01.2018 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
28/2018 30.01.2018 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
29/2018 30.01.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
30/2018 30.01.2018 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
31/2018 30.01.2018 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
32/2018 30.01.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
33/2018 30.01.2018 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
34/2018 30.01.2018 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
35/2018 30.01.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
36/2018 30.01.2018 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
37/2018 30.01.2018 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
38/2018 30.01.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
39/2018 30.01.2018 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
40/2018 30.01.2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
41/2018 30.01.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
42/2018 30.01.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
43/2018 30.01.2018 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
44/2018 30.01.2018 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Siepietnica
45/2018 30.01.2018 zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skołyszynie
46/2018 05.02.2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach, dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy
47/2018 12.02.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
48/2018 13.02.2018 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
49/2018 19.02.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
50/2018 12.02.2018 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu
w Gminie Skołyszyn w roku 2018
51/2018 23.02.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
52/2018 28.02.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
53/2018 06.03.2018 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
54/2018 06.03.2018 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
55/2018 06.03.2018 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
56/2018 06.03.2018 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
57/2018 06.03.2018 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
58/2018 06.03.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
59/2018 06.03.2018 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
60/2018 13.03.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
61/2018 20.03.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
62/2018 20.03.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
62/2018 20.03.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
63/2018 23.03.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
64/2018 27.03.2018 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach
65/2018 27.03.2018 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy
66/2018 27.03.2018 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2017 r.
67/2018 27.03.2018 przedstawienia informacji o stanie jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
68/2018 30.03.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
69/2018 30.03.2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z terenu wsi Święcany, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
70/2018 10.04.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzania
71/2018 12.04.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzania
72/2018 12.04.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
73/2018 20.04.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
74/2018 20.04.2018 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
75/2018 27.04.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
76/2018 27.04.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
77/2018 30.04.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
78/2018 08.05.2018 przyłożenia Radzie Gminy Skołyszyn sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2017 rok.
79/2018 08.05.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn za 2018 rok.
80/2018 25.05.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn za 2018 rok.
81/2018 25.05.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
82/2018 28.05.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
83/2018 28.05.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
84/2018 30.05.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
85/2018 30.05.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
86/2018 30.05.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
87/2018 18.06.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r
88/2018 18.06.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
89/2018 25.06.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
90/2018 25.06.2018 zmieniające w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
     
92/2018 27.06.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
93/2018 27.06.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
94/2018 29.06.2018 powierzenia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
95/2018 29.06.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
96/2018 29.06.2018 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skołyszyn
97/2018 02.07.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
98/2018 05.07.2018 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
99/2018 05.07.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
100/2018 06.07.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
101/2018 06.07.2018 obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
102/2018 10.07.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
103/2018 10.07.2018 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego ja sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
104/2018 10.07.2018 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na trenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
105/2018 10.07.2018 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
106/2018 10.07.2018 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
107/2018 10.07.2018 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
108/2018 10.07.2018 ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
109/2018 10.07.2018 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
110/2018 12.07.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
111/2018 17.07.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
112/2018 25.07.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
113/2018 25.07.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
114/2018 27.07.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
115/2018 27.07.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
116/2018 03.08.2018 ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
117/2018 03.08.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
118/2018 03.08.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
119/2018 03.08.2018 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
120/2018 09.08.2018 sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny z terenu wsi Skołyszyn, Bączal Górny i Bączal Dolny, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
121/2018 09.08.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
122/2018 09.08.2018 upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Skołyszyn do obsługi systemu teleinformatycznego CEDIG
123/2018 22.08.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
124/2018 22.08.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
125/2018 22.08.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
126/2018 22.08.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
126a/2018 27.08.2018 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
127/2018 28.08.2018 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniiu się wieloletniej prognozy finsnowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.
128/2018 30.08.2018 zmiany budżetu gminu Skołyszyn na 2018 rok.
129/2018 30.08.2018 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
130/2018 30.08.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
131/2018 05.09.2018 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć z gimnastyki artystycznej
132/2018 05.09.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
133/2018 05.09.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
134/2018 10.09.2018 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2019.
135/2018 13.09.2018 włączenie zabytku niewpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skołyszyn
136/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
137/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
138/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
139/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
140/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
141/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
142/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
143/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
144/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
145/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
146/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
147/2018 14.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
148/2018 14.09.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
149/2018 17.09.2018 ustalenia zasad i opłat za wynajem samochodu Renault Traffic będącego własnością Gminy Skołyszyn
151/2018 18.09.2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
152/2018 18.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
153/2018 18.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
154/2018 27.09.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
     
156/2018 28.09.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
157/2018 03.10.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
158/2018 03.10.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
159/2018 03.10.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
     
161/2018 04.10.2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
162/2018 28.09.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
163/2018 09.10.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
164/2018 09.10.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
165/2018 09.10.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
166/2018 09.10.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
167/2018 09.10.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
       
169/2018 09.10.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 162/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
170/2018 09.10.2018 wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
171/2018 09.10.2018 wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
172/2018 16.10.2018 wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
173/2018 19.10.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
174/2018 26.10.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
175/2018 31.10.2018 powołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
176/2018 31.10.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
177/2018 02.11.2018 wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
178/2018 05.11.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 rok.
179/2018 14.11.2018 projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2019 r.
180/2018 14.11.2018 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
       
182/2018 16.11.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
183/2018 16.11.2018 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Ludowego w Święcanach
184/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej w celu prowadzenia działalności medycznej
185/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie w celu prowadzenia działalności medycznej
186/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach w celu prowadzenia działalności medycznej
187/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym w celu przeprowadzenia działalności medycznej.
188/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli w celu prowadzenia działalności formacji Obrony Cywilnej.
189/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku starego przedszkola w Harklowej w celu prowadzenia prac dydaktyczno-edukacyjnych i biurowych
190/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Harklowej w celu prowadzenia ćwiczeń i gry na instrumentach muzycznych
191/2018 16.11.2018 przeznaczenia w użyczenia lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach w celu prowadzenia działalności statutowej
192/2018 16.11.2018 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć baletowych.
193/2018 20.11.2018 powołania Zastępcy Wójta Gminy Skołyszyn
194/2018 20.11.2018 odwołania Zastępcy Wójta Gminy Skołyszyn
195/2018 21.11.2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Skołyszyn
196/2018 21.11.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
197/2018 21.11.2018 przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
       
199/2018 21.11.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 140/2017  Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31 października 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn:. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn", Nr umowy 00085-6935-UM0910078/17 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziału 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
200/2018 21.11.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zatwierdzonych Uchwałą Nr 29/207 z dnia 05.04.2017 r. Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki procedur obsługi dokumentów finansowo-=księgowych Projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" nr RPPK.03.00-18.0102/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
201/2018 21.11.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zatwierdzonych Uchwałą Nr 29/207 z dnia 05.04.2017 r. Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki procedur obsługi dokumentów finansowo-=księgowych Projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" nr RPPK.03.00-18.0104/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
202/2018 21.11.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 159/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie politykirachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn.: ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap 1" Nr umowy 00042-65150-UM0900019/17 realizowanego dla operacji typu ?Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem łub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
203/2018 21.11.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 185/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia zatwierdzonych Uchwalą Nr 71/2017 z dnia 21.12.2017 r. Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu ?Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" nr RPPK.03.01.00-18-0056/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
204/2018 26.11.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
205/2018 26.11.2018 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze w 2019 r.
206/2018 26.11.2018 powołania Zespołu Opiniującego oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2019 r.
207/2018 27.11.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
208/2018 30.11.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
209/2018 04.12.2018 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
210/2018 04.12.2018 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
211/2018 04.12.2018 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
212/2018 04.12.2018 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
213/2018 06.12.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
214/2018 10.12.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
215/2018 12.12.2018 zmiany Zarządzenia Nr 98/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Skołyszynie
216/2018 12.12.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn.
217/2018 12.12.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn.
218/2018 12.12.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn.
219/2018 12.12.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn.
220/2018 12.12.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn.
221/2018 13.12.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
222/2018 24.12.2018 autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2019 r.
223/2018 24.12.2018 przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019-2022
224/2018 24.12.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
225/2018 28.12.2018 przyznania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
226/2018 31.12.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
227/2018 31.12.2018 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
228/2018 31.12.2018 zmiany Zarządzenia Nr 226/18 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
229/2018 31.12.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.
230/2018 31.12.2018 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2018 r.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..