2020-02-27

Zarządzenia 2016 r.

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2016 04.01.2016 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2016 r.
2/2016 04.01.2016 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.
3/2016 08.01.2016 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2016.
4/2016 25.01.2016 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2016.
5/2016 26.01.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
6/2016 29.01.2016 przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2016.
7/2016 05.02.2016 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Sławęcienie.
8/2016 05.02.2016 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach
9/2016 08.02.2016 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
10/2016 08.02.2016 ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2016
11/2016 08.02.2016 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
12/2016 12.02.2016 wrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
13/2016 13.02.2016 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminy Skołyszyn w roku 2016.
14/2016 24.02.2016 zbycia składnika majątku - przyczepy niskopodwoziowej POM-ŚREM model T035 oraz ustanowienia Regulaminy zbycia.
15/2016 24.02.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
16/2016 29.02.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
17/2016 10.03.2016 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
18/2016 10.03.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Święcany.
19/2016 10.03.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
20/2016 10.03.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
21/2016 10.03.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
22/2016 10.03.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
23/2016 10.03.2016 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn.
24/2016 10.03.2016 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
25/2016 10.03.2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
26/2016 14.03.2016 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
27/2016 16.03.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
27a/2016 22.03.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie
28/2016 23.03.2016 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy skołyszyn za 2015 r.
29/2016 23.03.2016 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
30/2016 29.03.2016 upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
31/2016 3.03.2016 upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
32/2016 31.03.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
 
33/2016 31.03.2016 dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegaja przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.
 
34/2016 04.04.2016 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Publicznych w Bączalu Dolnym, Szkoły Podstawowej w Harklowej
35/2016 04.04.2016 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Lipnicy Górnej
36/2016 04.04.2016 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
37/2016 04.04.2016 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Pustej Woli
38/2016 04.04.2016 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
39/2016 04.04.2016 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
40/2016 08.04.2016 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
41/2016 11.04.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
42/2016 11.04.2016 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
43/2016 11.04.2016 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
44/2016 11.04.2016 ogłoszenia i przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
45/2016 13.04.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
46/2016 19.04.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
47/2016 19.04.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 24 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
48/2016 25.04.2016 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej
49/2016 25.04.2016 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
50/2016 27.04.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
51/2016 04.05.2016 powołania rzeczoznawcy, którego miejsce zamieszkania jest na terenie Gminy Skołyszyn
52/2016 09.05.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
53/2016 11.05.2016 przedłożenia radzie Gminy Skołyszyn sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2015 rok
       
55/2016 12.05.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w Budynku Domu Ludowego w Lipnicy Górnej
56/2016 19.05.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
57/2016 19.05.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia ćwiczeń siłowych w budynku Domu Sportowca w Siepietnicy
58/2016 31.05.2016 zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn
59/2016 31.05.2016 uchylające Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
60/2016 31.05.2016 uchylające Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Święcany.
61/2016 08.06.2016 ceny nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
62/2016 08.06.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Święcany
63/2016 08.06.2016 ceny nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn � w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
64/2016 08.06.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
65/2016 08.06.2016 ceny nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn � w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
66/2016 08.06.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
67/2016 08.06.2016 ceny nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
68/2016 08.06.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Święcany
69/2016 08.06.2016 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
70/2016 08.06.2016 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
71/2016 08.06.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Kunowa
72/2016 08.06.2016 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
73/2016 08.06.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny
74/2016 08.06.2016 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
75/2016 08.06.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna
76/2016 16.06.2016 upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
77/2016 16.06.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
78/2016 16.06.2016 zmieniające zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
79/2016 16.06.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
80/2016 16.06.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
81/2016 16.06.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
82/2016 16.06.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
83/2016 20.06.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, na rzecz Gminy Skołyszyn
84/2016 22.06.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, na rzecz Gminy Skołyszyn.
85/2016 22.06.2016 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
86/2016 22.06.2016 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej
87/2016 22.06.2016 zmiany nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
88/2016 22.06.2016 zmiany nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
89/2016 22.06.2016 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach
90/2016 22.06.2016 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
91/2016 30.06.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
92/2016 30.06.2016 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 - 2019
93/2016 30.06.2016 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
94/2016 04.07.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania ko9misji przetargowej do jej przeprowadzenia.
95/2016 04.07.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania ko9misji przetargowej do jej przeprowadzenia.
96/2016 04.07.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania ko9misji przetargowej do jej przeprowadzenia.
97/2016 08.07.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
98/2016 12.07.2016 wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Skołyszyn
99/2016 14.07.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości oraz prawa własności składników majątkowych, położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
100/2016 18.07.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości oraz prawa własności składników majątkowych, położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
101/2016 19.07.2016 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
102/2016 19.07.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
103/2016 19.07.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
104/2016 19.07.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
105/2016 21.07.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
106/2016 21.07.2016 ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
107/2016 28.07.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
108/2016 29.07.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
109/2016 29.07.2016 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
110/2016 29.07.2016 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, na rzecz Gminy Skołyszyn
111/2016 29.07.2016 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
112/2016 08.08.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
113/2016 09.08.2016 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej.
115/2016 18.08.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
116/2016 18.08.2016 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 113661R Przez Wieś w miejscowości Skołyszyn [...]
117/2016 18.08.2016 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 113669R Granice w miejscowości Przysieki [...]
118/2016 18.08.2016 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 113655R Jabłonica Bąkówki, Nr 11367R Harklowa Kopalnia Ropita, Nr 113662R Lisów Bączal Górny Dudkowice - odcinek I i odcinek II Nr 113668R Pusta Wola Przysieki Zawodzie [...] Lisów-Bączal Górny Granice w miejscowości Przysieki [...]
119/2016 18.08.2016 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 113706R Harklowa Osiedle cmentarz [...]
120/2016 18.08.2016 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 113651R Pogwizdoł w miejscowości Święcany [...]
121/2016 26.08.2016 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2016 r. i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.
122/2016 30.08.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
123/2016 30.08.2016 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
124/2016 30.08.2016 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
125/2016 30.08.2016 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2017.
126/2016 30.08.2016 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
127/2016 22.09.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
128/2016 22.09.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
129/2016 28.09.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
130/2016 28.09.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
131/2016 30.09.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia działalności Stowarzyszenia "Nasza harklowa" w budynku starego przedszkola w Harklowej
132/2016 30.09.2016 utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Skołyszyn
133/2016 30.09.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
134/2016 30.09.2016 ogłoszenia pogotowia powodziowego
135/2016 06.10.2016 odwołania pogotowia powodziowego
136/2016 06.10.2016 skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych
137/2016 13.10.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
138/2016 21.10.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
139/2016 27.10.2016 najmu nieruchomości oraz ustalenia stawki czynszu dla lokalu we wsi Kunowa
140/2016 28.10.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
141/2016 07.11.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
142/2016 14.11.2016 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
143/2016 14.11.2016 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2012.
144/2016 15.11.2016 ceny nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
145/2016 15.11.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Lipnica Górna
146/2016 15.11.2016 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej Gminy Skołyszyn
147/2016 15.11.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siedliska Sławęcińskie
148/2016 15.11.2016 ceny nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
149/2016 15.11.2016 sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Lisów
150/2016 15.11.2016 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze w 2017 r.
151/2016 15.11.2016 powołania Zespołu Opiniującego oferty specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2017 r.
152/2016 15.11.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn 2016 r.
153/2016 17.11.2016 powołania rzeczoznawców, których miejsce zamieszkania jest na terenie Gminy Skołyszyn
154/2016 17.11.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej
155/2016 17.11.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
156/2016 17.11.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdującego się w budynku Ośrodku Zdrowia w Skołyszynie.
157/2016 17.11.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach
158/2016 17.11.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
159/2016 22.11.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
160/2016 29.11.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
161/2016 01.12.2016 zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń od towarów i usług przez Gminę Skołyszyn
162/2016 05.12.2016 przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego
163/2016 07.12.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
164/2016 07.12.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
165/2016 07.12.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
166/2016 07.12.2016 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
167/2016 07.12.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli
168/2016 07.12.2016 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem zadania pn. "Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr ewid. 68 w Siedliskach Sławęcińskich"
169/2016 15.12.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
170/2016 16.12.2016 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia ćwiczeń gry na instrumentach muzycznych znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Harklowej
171/2016 22.12.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
172/2016 30.12.2016 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r.
173/2016 30.12.2016 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..