2020-02-27

Zarządzenia 2015 r.

Nowa strona 1
Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2015 02.01.2015 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2015 r.
2/2015 12.01.2015 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2015
3/2015 12.01.2015 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.
4/2015 15.01.2015 wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
5/2015 22.01.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
6/2015 30.01.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
7/2015 03.02.2015 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2015.
8/2015 03.02.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
9/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
10/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
11/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny.
12/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własności Gminy Skołyszyn.
13/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
14/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
15/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
16/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
17/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa.
18/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
19/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
20/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
21/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
22/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
23/2015 12.02.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
24/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
25/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
26/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
27/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Siepietnica
28/2015 12.02.2015 ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego obrony cywilnej Gminy Skołyszyn w 2015 r.
29/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Bączalu Dolnym
30/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Harklowej
31/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Sławęcinie
32/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach
33/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Skołyszynie.
34/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
35/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
36/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Skołyszyn
37/2015 19.02.2015 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w 2015 roku.
38/2015 19.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Skołyszynie
39/2015 27.02.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
40/2015 27.02.2015 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II"
41/2015 06.03.2015 powołania Zastępcy Wójta Gminy Skołyszyn
42/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
43/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
44/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
45/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
46/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
47/2015 23.03.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
48/2015 26.03.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
49/2015 30.03.2015 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2014 r.
50/2015 30.03.2015 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2014 r.
51/2015 08.04.2015 udziału formacji systemu wykrywania i alarmowania Gminy Skołyszyn wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowania na zagrożenia CBRN" pod kryptonimem "EDEN"
52/2015 08.04.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
53/2015 08.04.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
54/2015 08.04.2015 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn,: "Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki- etap II"
55/2015 08.04.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
56/2015 09.04.2015 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie na rzecz Gminy Skołyszyn
57/2015 09.04.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
58/2015 10.04.2015 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
59/2015 08.04.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
60/2015 08.04.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
61/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
62/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
63/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
64/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
65/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
66/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
67/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
68/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
69/2015 15.04.2015 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
70/2015 20.04.2015 ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
71/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
72/2015 20.04.2015 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Skołyszyn dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
73/2015 21.04.2015 powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi komisji obwodowej
74/2015 22.04.2015 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
75/2015 27.04.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
76/2015 30.04.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
77/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
78/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
79/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
80/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
81/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
81/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
82/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
83/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
84/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
85/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
86/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
87/2015 06.05.2015 ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
88/2015 06.05.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
89/2015 06.05.2015 przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisowie
90/2015 07.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
91/2015 12.05.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na ternie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
92/2015 18.05.2015 upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych zasiłków opiekuna, nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, a także należnego z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228, z poŸn.zm)
93/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
94/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
95/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
96/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
97/2015 20.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
98/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
99/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
100/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
101/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
102/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
103/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
104/2015 27.05.2015 ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
105/2015 27.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
106/2015 28.05.2015 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
107/2015 28.05.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
108/2015 28.05.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
109/2015 29.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
110/2015 29.05.2015 powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie
111/2015 15.06.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn

 

 

 

 
113/2015 23.06.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn

 

 

 

 
114/2015 23.06.2015 zmian w zarządzeniu Nr 38/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
115/2015 30.06.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
115a/2015 30.06.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
116/2015 30.06.2015 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn
117/2015 30.06.2015 zmieniajace zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
118/2015 06.07.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
119/2015 13.07.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
120/2015 21.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
121/2015 21.07.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
122/2015 24.07.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
123/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
124/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
125/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
126/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
127/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
128/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
129/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
130/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
131/2015 24.07.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
132/2015 11.08.2015 ustalenia dni wolnych od pracy przysługujące w zamian za święta przypadające w sobotę.
133/2015 11.08.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
134/2015 12.08.2015 powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
135/2015 12.08.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
136/2015 21.08.2015 powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
137/2015 21.08.2015 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrzesień 2015 r.
138/2015 26.08.2015 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
139/2015 31.08.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
140/2015 31.08.2015 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
141/2015 31.08.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
142/2015 09.09.2015 określenia SKŁADU OSOBOWEGO Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu wysokości szkód na terenie Gminy Skołyszyn
143/2015 09.09.2015 określenia materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2016.
144/2015 16.09.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
145/2015 16.09.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszynie
146/2015 28.09.2015 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
147/2015 30.09.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
148/2015 30.09.2015 wprowadzenia zmian do procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Nr KIK/66 realizowanego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy
149/2015 30.09.2015 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
150/2015 05.10.2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 paŸdziernika 2015 r.
151/2015 05.10.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
152/2015 07.10.2015 zmiany w Zarządzeniu Nr 150/2015 z dnia 5 paŸdziernika 2015 r. dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 paŸdziernika 2015 r.
153/2015 07.10.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
154/2015 07.10.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
155/2015 12.10.2015 powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
156/2015 12.10.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
157/2015 15.10.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
158/2015 16.10.2015 obniżenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
159/2015 16.10.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
160/2015 16.10.2015 obniżenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
161/2015 16.10.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
162/2015 16.10.2015 ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
163/2015 16.10.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
164/2015 16.10.2015 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
165/2015 16.10.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
166/2015 16.10.2015 obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
167/2015 16.10.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
168/2015 20.10.2015 ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
169/2015 20.10.2015 ogłoszenie i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
170/2015 20.10.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
171/2015 22.10.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
172/2015 28.10.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
173/2015 29.10.2015 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skołyszyn udostępnionych dla operatorów i przewoŸników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
174/2015 30.10.2015 ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn
175/2015 09.11.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego we wsi Harklowa
176/2015 10.11.2015 powierzenia zadań doradcy metodycznego p. Katarzynie Pyzik
177/2015 10.11.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
178/2015 12.11.2015 projektu uchwały budżetowej na 2016 r.
179/2015 12.11.2015 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019
180/2015 17.11.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomosci - lokalu mieszkalnego w Harklowej
 
181/2015 17.11.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomosci - lokalu mieszkalnego w Pustej Woli
 
182/2015 17.11.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
183/2015 23.11.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
184/2015 30.11.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
185/2015 30.11.2015 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze w 2016 r.
186/2015 30.11.2015 powołania Zespołu Opiniującego oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2016 r.
187/2015 04.12.2015 przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2016 rok.
188/2015 04.12.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej.
189/2015 08.12.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
190/2015 07.12.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
191/2015 14.12.2015 powołania komisji negocjacyjnej ds. ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego we wsi Harklowa z przeznaczeniem na punkt apteczny.
192/2015 14.12.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
193/2015 15.12.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn
194/2015 17.12.2015 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn na rzecz Gminy Skołyszyn
195/2015 22.12.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
196/2015 31.12.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
197/2015 31.12.2015 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn
198/2015 31.12.2015 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Harklowej
199/2015 31.12.2015 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Skołyszynie
200/2015 31.12.2015 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.
201/2015 31.12.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
       

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się