2020-02-27

Zarządzenia 2014 r.

Nowa strona 3
Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2014 3.01.2014 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2014 r.
2/2014 10.01.2014 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.
3/2014 10.01.2014 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.
4/2014 10.01.2014 zmiany nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
5/2014 10.01.2014 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
6/2014 10.01.2014 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
7/2014 10.01.2014 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w Skołyszynie.
8/2014 29.01.2014 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2014
9/2014 31.01.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
10/2014 05.02.2014 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2014.
11/2014 13.02.2014 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
12/2014 19.02.2014 ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Skołyszyn w 2014 r.
13/2014 19.02.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego we wsi Harklowa
14/2014 25.02.2014

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2014

15/2014 25.02.2014 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
16/2014 25.02.2014 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
17/2014 25.02.2014 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
18/2014 25.02.2014 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
19/2014 25.02.2014 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica. stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
20/2014 25.02.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej.
21/2014 25.02.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Skołyszynie
22/2014 25.02.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Pustej Woli
23/2014 28.02.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 rok.
24/2014 28.02.2014 dochodów związanych realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 r.
25/2014 14.03.2014 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
26/2014 14.03.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
27/2014 17.03.2014 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
28/2014 24.03.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
29/2014 24.03.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
30/2014 24.03.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
31/2014 24.03.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
32/2014 24.03.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
33/2014 24.03.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
34/2014 25.03.2014 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2013 r.
35/2014 25.03.2014 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2013 r.
36/2014 25.03.2014 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
37/2014 28.03.2014 zbycia składnika majątku - budynek Domu Ludowego w Kunowej oraz ustanowienia Regulaminu zbycia
38/2014 31.03.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 rok
39/2014 03.04.2014 ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.
40/2014 03.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
41/2014 03.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa na rzecz Gminy Skołyszyn
42/2014 03.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa na rzecz Gminy Skołyszyn
43/2014 03.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa na rzecz Gminy Skołyszyn
44/2014 03.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa na rzecz Gminy Skołyszyn
45/2014 03.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa na rzecz Gminy Skołyszyn
46/2014 03.04.2014 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
47/2014 04.04.2014 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
48/2014 04.04.2014 określenia form przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe
49/2014 14.04.2014 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki oraz ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Skołyszyn
50/2014 14.04.2014 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
51/2014 14.04.2014 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki na rzecz Gminy Skołyszyn
52/2014 14.04.2014 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Gminie Skołyszyn
53/2014 14.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Kunowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
54/2014 25.04.2014 powołania koordynatora gminnego
55/2014 28.04.2014 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu mienia komunalnego, koło budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie"
56/2014 28.04.2014 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
57/2014 28.04.2014 powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
58/2014 29.04.2014 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
59/2014 29.04.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
60/2014 05.05.2014 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, wchodzącej w skład Mienia komunalnego Gminy Skołyszyn
61/2014 05.05.2014 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
62/2014 05.05.2014 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Skołyszyn dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
63/2014 05.05.2014 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
64/2014 05.05.2014 zbycia majątku - budynku Domu Ludowego w Kunowej oraz ustanowienia regulaminu zbycia
65/2014 14.05.2014 zmieniające Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy w Skołyszynie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
66/2014 14.05.2014 upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania a w tych sprawach decyzji.
67/2014 15.05.2014 ogłoszenia pogotowia powodziowego
68/2014 15.05.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
69/2014 16.05.2014 powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powodziowych w skutek intensywnych, obfitych opadów deszczu i powodzi w dniach 15 - 16.05.2014 r.
69a/2014 18.05.2014 odwołania pogotowia powodziowego i alarmu powodziowego
70/2014 19.05.2014 powołania komisji ds. ustalenia szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych powstałych w wyniku intensywnych opadów i powodzi w dniach 14.05.12014. r. do 17.05.2014 r. na terenie Gminy Skołyszyn.
71/2014 22.05.2014 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn.
72/2014 26.05.2014 określenia Składu Osobowego Gminnej Komisji ds. Szacowania zakresu i wysokości szkód na terenie Gminy Skołyszyn
73/2014 26.05.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
74/2014 30.05.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
75/2014 30.05.2014 zmian budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r,
76/2014 02.06.2014 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
77/2014 02.06.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, na rzecz Gminy Skołyszyn
78/2014 02.06.2014 zbycia składnika majątku - koparki Waryński K-418 oraz ustanowienia Regulaminu zbycia.
79/2014 11.06.2014 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
80/2014 11.06.2014 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
81/2014 11.06.2014 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
82/2014 11.06.2014 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
83/2014 11.06.2014 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu
wsi Harklowa
84/2014 11.06.2014 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu
wsi Lipnica Górna
85/2014 11.06.2014 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu
wsi Lipnica Górna
86/2014 11.06.2014 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu
wsi Sławęcin
87/2014 11.06.2014 Zmieniające Zarządzenie Nr46/2014 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na Terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
 
88/2014 11.06.2014 Zmieniające Zarządzenie Nr47/2014 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
 
89/2014 11.06.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
90/2014 11.06.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Skołyszynie
90/2014 11.06.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Skołyszynie
91/2014 16.06.2014 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu Domu Ludowego w Przysiekach - na rzecz Stowarzyszenia "PRZYSIEKI NASZ DOM"
 
92/2014 30.06.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
 
93/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn.
 
94/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn.
 
95/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn.
 
96/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
97/2014 03.07.2014 yrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
98/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
99/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
100/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
101/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
102/2014 03.07.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
103/2014 12.07.2014 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
104/2014 12.07.2014 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
105/2014 12.07.2014 ogłoszenia pogotowia powodziowego
105a/2014 12.07.2014 ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
106/2014 13.07.2014 odwołania pogotowia powodziowego i alarmu powodziowego
107/2014 14.07.2014 powołania komisji ds. ustalania szkód szacowania sgrat powodziowych w skutek intensywnych opadów deszczu i powodzi w dniach 12 - 13.07.2014 r.
108/2014 14.07.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.

109/2014 14.07.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.

110/2014 14.07.2014

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.

111/2014 15.07.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.

112/2014 22.07.2014

zbycia składnika majątku - koparki Waryński K-418 oraz ustanowienia Regulaminu zbycia

113/2014 29.07.2014

ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

114/2014 29.07.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

115/2014 29.07.2014

Obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

116/2014 29.07.2014

obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

117/2014 29.07.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

118/2014 29.07.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

119/2014 31.07.2014

Zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014r.

120/2014 01.08.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

121/2014 04.08.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościnie zabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

122/2014 04.08.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

123/2014 04.08.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

124/2014 11.08.2014

Ustalenia ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

125/2014 11.08.2014

Sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica

126/2014 11.08.2014 ustalenia ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
127/2014 11.08.2014

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica.

128/2014 11.08.2014

ustalenia ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

129/2014 11.08.2014

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica.

130/2014 11.08.2014

ustalenia ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

131/2014 11.08.2014

Sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica.

132/2014 11.08.2014

Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

133/2014 11.08.2014

Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

134/2014 11.08.2014

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy terenu wsi Lisów.

135/2014 14.08.2014

Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2014roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.

136/2014 14.08.2014

Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.

137/2014 14.08.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

138/2014 14.08.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

139/2014 22.08.2014

Obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

140/2014 22.08.2014

Ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

141/2014 25.08.2014

określenia SKŁADU OSOBOWEGO Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód na terenie Gminy Skołyszyn

142/2014 25.08.2014

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II"

143/2014 29.08.2014

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.

144/2014 29.08.2014

wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej

145/2014 02.09.2014

określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2015.

146/2014 03.09.2014

odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

147/2014 04.09.2014

wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

148/2014 11.09.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.

149/2014 11.09.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.

150/2014 11.09.2014

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

151/2014 11.09.2014

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn.

152/2014 11.09.2014

zmiany budżetu gminy Skołyszyn

153a/2014 15.09.2014

wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybiorczych i plakatów wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

153/2014 17.09.2014

udziału formacji systemu wykrywania i alarmowania Gminy Skołyszyn w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania

154/2014 22.09.2014

ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

155/2014 22.09.2014

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica

156/2014 22.09.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu we wsi Harklowa
157/2014 22.09.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu we wsi Skołyszyn
158/2014 22.09.2014

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn

159/2014 26.09.2014

zmieniająca Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy w Skołyszynie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn

160/2014 30.09.2014

zmiany Budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.

161/2014 30.09.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.

162/2014 30.09.2014

zmiany Zarządzenia Nr 38/2014 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

163/2014 09.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

164/2014 09.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

165/2014 09.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

166/2014 09.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

167/2014 09.10.2014

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn

168/2014 15.10.2014

obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.

169/2014 15.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

170/2014 16.10.2014

obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

171/2014 16.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność gminy Skołyszyn.

172/2014 16.10.2014

obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

173/2014 16.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

174/2014 16.10.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

175/2014 16.10.2014

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

176/2014 16.10.2014

obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

177/2014 16.10.2014

obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

178/2014 16.10.2014

obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

179/2014 16.10.2014

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

180/2014 23.10.2014

powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

181/2014 24.10.2014

ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

182/2014 27.10.2014

zamiany nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

183/2014 27.10.2014

zmiany budżetu Gminy Skołyszyn na 2014 r.

184/2014 29.10.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gmine Skołyszyn

185/2014 27.10.2014

zmiany budżetu Gminy Skołyszyn na 2014 r.

186/2014 05.11.2014 odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
187/2014 05.11.2014 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
188/2014 06.11.2014 przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2014 r.
189/2014 09.12.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokali we wsi Harklowa
190/2014 14.11.2014 projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
191/2014 14.11.2014 projektu uchwały uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2015 - 2018.
192/2014 21.11.2014 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
193/2014 21.11.2014 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze w 2015 r.
194/2014 21.11.2014 wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków i budowli nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn.
195/2014 28.11.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
196/2014 02.11.2014 zbycia składnika majątku - samochodu specjalnego pożarniczego marki ŻUKA15 oraz ustanowienia Regulaminu zbycia.
197/2014 04.12.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
198/2014 04.12.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
199/2014 09.12.2014 najmu oraz stawki czynszu najmu nieruchomości - lokali we wsi Skołyszyn
200/2014 09.12.2014 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokali we wsi Skołyszyn
201/2014 10.12.2014 zbycia składnika majątku - samochodu specjalnego pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ 135D oraz ustanowienia Regulaminu zbycia
202/2014 18.12.2014 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Skołyszynie
203/2014 18.12.2014 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
204/2014 19.12.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
205/2014 29.12.2014 powołania Zespołu Oceniającego poziom wdrożenia zapisów strategicznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skołyszyn na lata 2014 - 2020
206/2014 30.12.2014 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz STOWARZYSZENIA "TĘCZA" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Skołyszyn 222 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
207/2014 30.12.2014 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu budynku Domu Ludowego w Przysiekach oraz placu obok budynku - na rzecz Stowarzyszenia "PRZYSIEKI NASZ DOM"
208/2014 30.12.2014 zasad rachunkowości przy realizacji operacji pn. "Poprawa stanu użyteczności publicznej na terenie gminy Skołyszyn" w ramach działania 413 "wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013.
209/2014 30.12.2014 zasad rachunkowości przy realizacji operacji pn. "Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w Lisowie" realizowanej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Osi , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007 - 2013.
210/2014 31.12.2014 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.
211/2014 31.12.2014 przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2015 r.
212/2014 31.12.2014 zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skołyszyn.

 

 

 

        
 

 

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..